06 - 1962 3489 info@niekdonker.nl

De pachtboederij Bokmazathe, haven 8 te Marsum, in 1872

Van Popta-slotbewaarder Bert Prins kregen we een (kopie van een) bijzondere tekening aangereikt uit de rijke archieven van Tresoar in Leeuwarden. Een tekening van Bokmazathe anno 1872, op papier vastgelegd vanwege een inventarisatie van de Popta- eigendommen. Het is bijzonder om te zien hoe woonhuis en boerderij toen waren ingedeeld en hoe het nu is.

Een paar veranderingen. Het woonhuis kende aan de zuidzijde een blinde muur met binnen twee bedsteden en een kast; nu is die muur voorzien van drie ramen en maakt het deel uit van onze woonkamer. De toenmalige ‘woonkamer’ is nu onze keuken; de aangegeven haardpartij van toen met bovengelegen rookkachel is niet meer. De oude rookdeur van toen siert nu trouwens de zoldervloer van de koestal. De bedsteden in het woonhuis en in de stal zijn allemaal weg. De melkkelder van toen is met de helft teruggebracht en is nu onze kelder. Wat niet is veranderd: de boerderij is nog steeds eigen aan het Poptaslot.

En zo ontdek je iedere keer weer meer van de lange en rijke geschiedenis van het huis waar we inmiddels een kleine maand wonen.