Toegevoegde waarde: mijn Natuurlijk Fryslân

Hoe meer we te weten komen, hoe duidelijker het wordt: we zullen onze huidige manier van leven, wonen, werken en produceren moeten aanpassen om onze wereld duurzaam te maken. En we zullen sneller en daadkrachtiger moeten handelen dan we het afgelopen jaar gedaan hebben, zo is mijn overtuiging. Want het klimaat, ons milieu, ons landschap gaat in heel rap tempo kapot. Bijdragen aan die stap naar die betere wereld begint bij mij en mijn omgeving. Dat is waar ik kan bijdragen en dus zet ik me daar voor in. Ook op weg naar de provinciale staten verkiezingen van 20 maart.

Passie met een plan #FRL2030

In mijn beleving zijn we allemaal aan zet: hoe en wat kan ik, wat kun jij bijdragen aan minder vervuiling, aan minder uitstoot, aan anders gaan denken, anders plannen en anders handelen? Het Leitmotiv voor Fryslân schreef ik in een blog, is de circulaire economie. Maar wat is dat, hoe kom je daar, wat betekent het? Ieder van ons is gewend aan een bepaalde manier van leven, die zeker niet altijd even duurzaam is. Om daar versneld, beheersbaar en fundamenteel slagen in te maken, is meer nodig dan passie en betrokkenheid. Want met passie in je donder kom je een eind, maar niet ver genoeg, want de wereld veranderen vergt meer. Het is verstandig een plan te hebben. Passie met een plan noem ik dat.

De politiek moet volgens mij in die verandering kaders stellen, lef en ambities tonen. Passie en betrokkenheid van mensen moet hand in hand gaan met uitvoering van gedegen plannen. Zo’n fundamenteel integraal plan ligt in Fryslân op tafel: Fryslân 2030. Omdat we hier zelf wel de handen uit de mouwen kunnen steken, omdat we hier in onze relatieve kleinschaligheid met elkaar echt stappen kunnen zetten, voor onszelf en onze omgeving. Stappen naar gezonder leven, naar sterke verbetering van de kwaliteit van onze voeding, naar grotere betrokkenheid van mensen bij energietransitie, naar een nieuw perspectief, naar een Fryslân waarin wij samen willen investeren. Langs de lijnen van ons landschap, onze cultuur, ons dna, waarin een boer weer een voedselproducent is en geen grondstofleverancier voor de industrie. Waarin je met elkaar in je wijk of dorp stappen zet naar een betaalbare energietransitie. Investeren: in biodiversiteit, levendigheid, in gezond en smakelijk voedsel, in innovatie voor een welvarend Fryslân. Gezamenlijk en solidair.

Provincie heeft regie

Ik ben er van overtuigd dat provincie Fryslân in deze omslag een cruciale rol kan spelen. Omdat zij met ons aan de knoppen kan draaien van de inrichting van onze ruimtelijke omgeving, omdat ze de financiele mogelijkheden heeft zoals voorfinanciering met relatief goedkoop geld om dorpen, wijken, buurtschappen, boeren en burgers te ondersteunen, in transities en in perspectief. We hebben elkaar nodig om weer meer fundamentele waarde toe te voegen aan ons fundament, onze toekomst en onze bodem van bestaan, onze grond om van te eten.

Met de provinciale verkiezingen van 20 maart 2019 in aantocht, is Fryslan2030 van Natuurlijk-Fryslan een prima plan om over na te denken, omdat het perspectief biedt in transitie. Anders willen kan alleen als wij daar allemaal bij horen. Want het gaat altijd over mensen, over ons onze toekomst in Friesland. Ik kies voor passie en integraal plan. Ik kies op 20 maart voor lijst 13 voor mijn Natuurlijk Fryslân.

#FRL2030: omdat een plan moet kloppen, net als je hart

#klimaat #biodiversiteit #Fryslân #fossielvrij #energietransitie

Facebook: https://www.facebook.com/NatuurlijkFRL/