Toerisme Friesland 4.0: Het Witte Botenplan

Van A naar B; met de Witte Boot van Abbegaasterketting naar Rottevalle

Het Friese fundament verdient een integrale investering in mienskip, innovatie, werkgelegenheid en duurzaamheid. Toerisme 4.0: investeer, innoveer en profiteer van het Friese water. 

Friesland heeft de mooiste, beste, meest uitgestrekte en meest fijnmazige regionale waterrijke cultuur en infrastructuur van Nederland, met navenante rijke historie van scheeps- en jachtbouw, ambachten, beurtvaart, handelsvaart, zeevaart en watersport. Van Rottevalle tot Lemmer, van Oostmahorn tot Harlingen, je kunt (bijna) overal komen, van overbekende en populaire locaties als het Sneekermeer tot aan minder bekende, maar prachtige cultuurhistorische charmeplekken als Allingawier. We hebben de afgelopen decennia weer honderden miljoenen provinciaal en gemeentelijk overheidsgeld geïnvesteerd in meer en betere waterverbindingen en verbetering van faciliteiten. De vraag is: wat doen we verder?

Hier ligt de Zee, daar is het water

Ondertussen verandert het aantal traditionele watersporters, is er een omslag van eigendom naar gedeeld bezit, worstelen we met de vraag hoe we ons werkende ecosysteem inclusiever kunnen vormgeven en bezinnen we ons op de vraag hoe de mienskip te verstevigen en krimp om te zetten in kansen. En we geven miljoenen uit aan de grootste reclamecampagne sinds tijden, Culturele Hoofdstad LF2018 waarbij we hopen dat de nalatenschap ons veel meer gaat opleveren dan het moois en goeds van dit jaar. Investeren in de toekomst van waterrijk Friesland loont in veel opzichten.

Tresoar’s Bert Looper pleit in Hier ligt de Zee voor meer cultuurhistorisch toerisme in Fryslân en ik kan me daar heel veel bij voorstellen. Fryslân is veelomvattend verrassend, het biedt ons al jaren rust, inspiratie en plezier, het is optimaal genieten zonder veel tijd onderweg te zijn en het brengt ons varend, fietsend en wandelend dichter bij de schoonheid en rijkdom van m’n eigen omgeving.

Innoveer watertoerisme

Het is altijd zaak te blijven vernieuwen. Tijd dus voor het Friese Witte Botenplan (inderdaad, met sympathie voor de Amsterdamse bedenkers gejat). Dit is ook een plan dat veel verder gaat dan z’n fietsen-oorsprong. Met overheden, onderwijs en ondernemers is het Friese Witte Botenplan te verheffen naar een inclusief en duurzaam plan om een vloot innovatieve, duurzame, recreatieve huursloepen en -jachten te bouwen, te onderhouden en te verhuren op allerlei locaties in Friesland met een netwerk van halers en brengers om de Witte Boot overal in Friesland te kunnen benutten en dus niet alleen op louter commercieel interessante plekken, zoals nu het geval is. Met de netwerken van fiets- en wandelpaden in de provincie, kunnen we direct mooie koppelingen maken, het organisatorische deel er van is verankerd bij het Recreatieschap Marrekrite. We hebben het allemaal: laten we het versterken.

We hebben de waterrijke infrastructuur, de kennis, het vakmanschap, de productielocaties; we hebben mensen genoeg en zien onszelf graag als innovatief, duurzaam en eigenzinnig. Water zit net als transport in de genen, we hebben naast klassieke vereisten als ontwerpkennis, constructie, botenbouw, logistiek en planning ook slimme technologen, een fijnmazig waterrijk en cultuurhistorisch boeiend netwerk van vaarwegen, waterwerken, buurtschappen, dorpen en steden om van volop te genieten; alle voorwaarden zijn er, dus we kunnen aan de slag. Friesland dat het verhaal en de betekenis van het water vertelt en openbaart, iedere dag, ieder moment van het jaar. Een heerlijke historie met een grote culturele diversiteit.

Huidige verhuur vloot ’n beetje treurig

Nee, niet piepen dat iets niet kan of mag, nee, gewoon over je eigen bestaande muurtje stappen om samen iets unieks en groots te doen dat volledig ten goede komt aan onszelf in alle uithoeken van deze machtig mooie provincie. Bijkomend voordeel is dat huurvloot anders bekeken en gewaardeerd gaat worden en er meer vernieuwd kan worden, want in vorm, uitvoering en duurzaamheid bezien is het voor het overgrote deel treurig gesteld met de huurjachten op het Friese water.

Het idee is iets te bieden dat er nog niet is en waarmee we meer mensen op een moderne manier in Friesland kunnen laten vertoeven. Een manier om niet alleen “toeristen” iets unieks te bieden dat er nog niet is: wie nu een boot huurt moet altijd vanuit een handige locatie een rondje bedenken om weer op de huurplek uit te komen. Maar behalve “toeristen” kunnen we juist ook meer Friezen kennis te laten maken met alles dat aan ons water gelegen is. Ja, het is ook een kans om mensen die nooit op vakantie kunnen gaan, iets te bieden uit een gemeenschappelijke pot naar rato van inkomen. Ik weet uit jaren zeilschool-ervaring waarbij wij de kans hadden via een aanpalende stichting mensen financieel bij te staan en vakantie voor kinderen mogelijk te maken, hoe ongelooflijk veel zoiets in een mensenleven kan betekenen. Vakantie doet iedereen goed, maar doe het dan vooral lekker in je eigen omgeving.

Draag bij aan het eigen fundament

We leggen met het Friese Witte Botenplan onszelf de eis op dat we alles van het hele plan zelf doen en het onszelf en onze omgeving gunnen. Versteviging van het Friese fundament begint bij onszelf en geld lokaal en regionaal uitgeven. Vraag je niet af wat het plan kan tegenhouden, maar bedenk hoe je deze heerlijke Friese droom omzet in realisatie.

In het licht van deze tijd: u mag met het plan aan de slag. Doe het en doe het goed: van en voor Friesland. Wij & het water.

 

@fryslan: Nu nog boren naar gas?

@lc_nl schrijft dat het Canadese Vermillion onderzoek gaat doen naar de aanwezigheid van gas in de Friese grond. Nu nog steeds en weer: hoeveel mogelijke aardbevingen moet ons land nog teisteren voor we iets leren? Ik zeg: eerst duidelijkheid over de betekenis van boren, boormethodes en gevolgen gaswinning, dan verder kijken. Waarom denkt u dat er een alternatief winningsplan voor Groningen bij de Raad van State ligt? Zeggen dat “we” het niet geweten hebben, is ondenkbaar.

Tussen Lemmer, Sneek, Akkrum en Drachten mag Vermillion gaan trillen en gebruik maken van explosies om te zoeken in onze bodem tot 4 kilometer diep. Daarvoor hebben ze een opsporingsvergunning die omgezet kan worden in een gaswinningsvergunning als ze winbaar gas schuin onder Leeuwarden vinden.

Ik vind dat we meer moeten weten van de consequenties van gaswinning en de gehanteerde klassieke methoden zoals ook de NAM gebruikt, voor we weer iets vergunnen. Voorbereidingen op gaswinning zoals deze tril & explosiemethode, moeten we ook niet willen; het suggereert dat we bereid zijn tot de volgende stap.

Vermillion wil ook weer de gasproductie op De Stevenshoek in Drachten opstarten. Het ministerie van EZ garandeert dat het allemaal geen negatieve gevolgen heeft voor ‘t milieu…Waar hebben we die tekst toch eerder gehoord?

Begin november is beroep aangetekend (inclusief een alternatief winningsplan) bij de Raad van State tegen het Instemmingsbesluit van minister Kamp op het NAM- winningsplan voor Groningen voor de komende vijf jaar. Het is ingediend omdat het anders kan en vele malen beter moet. In mijn gesprekken met de indieners verwonder ik me telkens over het levensgrote gebrek aan kennis en kunde van al decennia gehanteerde methoden, van de afzonderlijke putten en de aardbevingsrisico’s voor onze bodem en onszelf. Het gaswinningsdossier lijkt het meest pijnlijke dossier van Nederland te worden; wanneer verkiezen we veiligheid boven economie? Lees het hele verhaal op noordblog! Het is aan het hoogste rechtscollege van ons land daar een uitspraak over te doen.

Laten we wachten met iedere vervolgstap naar ‘n een nieuwe gaswinning tot we meer kennis hebben. Het kan toch niet zo zijn dat ook in Fryslân het NAM-credo geldt dat we maar moeten leren leven met het aardbevingsrisico? Het is ons leven en onze bodem!