Investeer in ’t hart van Cambuur (deel 2)

@RaadLeeuwarden #Leeuwarden  Het Leeuwarder WTC- gebied als toekomstige leisure- boulevard van Friesland. Alle ballen op die flank van de stad; wordt het hart van Cambuursterhoek definitief gedegradeerd? Deel 2 van Investeer in ’t hart van Cambuur. 

De optelsom lijkt zo mooi en is een makkie toch? Als alle belanghebbenden het eens zijn, is de uitkomst voorspelbaar: Cambuur krijgt een nieuw stadion tegen uiteraard aantrekkelijke voorwaarden, WTC Expo is uit de zorgen want ze verkoopt haar vastgoed, Wyckerveste doet wat ze eerder al in Kerkrade deed en bouwt een leisure- boulevard, bouwer BGDD heeft weer manjaren werk en Leeuwarden verrekent een miljoenenschuld, zorgt voor werkgelegenheid, extra inkomsten voor de gemeentekas, toestroom van kooplustige kopers en een fraai imago. Iedereen blij?

Minder huur als je minder goed speelt

Cambuur verhuizen en een compleet nieuw, duurzaam stadion bouwen met zo’n 14 tot 15.000 zitplaatsen lijkt een prachtig plan. Voor Wyckerveste hoort dat integraal bij haar Leeuwarder leisure- concept. Worden de supporters daar wijzer van of gaan ze straks gewoon meer betalen voor hun zitplaats (en staanplaatsen?), wordt de club er beter van? Cambuur speelt nu in de eerste divisie. Wyckerveste beloofde eerder tegemoet te komen aan de Cambuur- wens om in het nieuwe stadion minder te betalen als ze minder inkomsten heeft doordat ze lager speelt en meer huur als ze in de Eredivisie speelt. Mooie spagaat tussen besturen en sporten: het bestuur heeft baat bij minder huur, de sporter wil altijd winnen.

Leuk bedacht, maar wat is de consequentie als Cambuur (vrijwel) nooit meer Eredivisie speelt: wie vult het gat in de begroting van Wyckerveste? Het Cambuurstadion maakt voor de ontwikkelaar in kosten en baten deel uit van haar verdienmodel: is dat in deze tijd van transparantie nog opportuun of zou het correcter zijn alle bedrijfsonderdelen separaat en zelfstandig te laten functioneren- zeker als een van die onderdelen een professionele voetbalclub is met verschillende commerciële en ook maatschappelijke geldstromen. Mooi discussiepunt voor de gemeenteraad; hoe transparant wil je dat de Betaald Voetbalorganisatie Cambuur is? Hoort bij de Cambuurwens van gedifferentieerde huurafdracht ook de afspraak met Wyckerveste dat de gemeente nooit zal opdraaien voor een mogelijk verlies? Gemeentelijke steun aan voetbalclubs is niet nieuw, noch uitzonderlijk dus enige raadsargwaan is gepast.

Goed voor de veiligheid?

Veiligheid en voetbal: het kan ontvlammen op onverwachtse momenten en Bjõrn Kuipers is niet altijd in de buurt. Hoe veilig of onveilig is Cambuur, wordt het anders, beter als ze naar het WTC- gebied verhuizen? Niet als je het rapport (2015) leest van het Auditteam Voetbal en Veiligheid, waarin KNVB, Cambuur en gemeente zitting hadden. Behoudens wat kleinere punten zegt de werkgroep: vooral doorgaan op de ingeslagen weg. Geen suggesties die duiden op een noodzaak van vertrek vanuit veiligheidsoogpunt.  Dat Ype Smid het graag als mede- argument noemt om te verhuizen, is meer persoonlijk ingegeven opportunisme dan feitelijk onderbouwd.

Het leven is keuzes maken

Als Cambuur niet meer in ’t oude stadion zit, gaapt daar een gat waarvoor eigenaar en ontwikkelaar Leyten vast een plan zal hebben. Om die reden en vele andere gedachten die volgen uit het eerder geschetste, rijst bij mij de vraag: kan het anders? Kunnen we kiezen voor maatschappelijk investeren in het hart van Cambuur? Los van de broodnodige transparantie en inzage in de bedachte plannen, is het volgens mij een kwestie van keuzes maken: waar wil je naar toe, wat wil je bereiken? Niet te vroeg je oude schoenen weggooien, zei Economische Zaken- wethouder Henk Deinum al eens eerder in dit dossier…..Meer a.s. woensdag in deel 3.

Wat vooraf ging: Investeer in het hart van Cambuur, deel 1