Fletcher-files: rumoer rond ‘t Raadhuisplein (2)

Fletcher-files deel 2. Fletcher verrast na een valse informatiestart haar buren met een bouwkundige opname van de panden. Haast schijnt geboden. Kennismaken met de door Fletcher ingehuurde dwingelandjes van Hanselman Groep. C’est le ton qui fait la musique: hoe het begon en de korte lijntjes met de overkant.

Op 12 september besluit ik als buurman eens te informeren bij ‘t hoofdkantoor van Fletcher, omdat ook ik heb vernomen dat zij op 1 oktober eigenaar worden van de panden van het voormalige Parnas. Omdat ik niets hoor stuur ik op 26 september een herinnering en een week later wordt ik gebeld. Dat moment schikt niet en uiteindelijk bel ik op 5 oktober met het hotelmanagement van Stadhouderlijk Hof. Vanwege vakantie zijn we niet bij de informatiebijeenkomst op 8 oktober en maak ik een afspraak voor 21 oktober om ons samen te laten informeren. Onze buren hebben ons al geïnformeerd en staan op achterste benen na het horen van de “plannen”, dus wij horen die dag weinig nieuws. Behalve de voor mij verrassende mededeling dat -desgevraagd- het vergunningentraject natuurlijk al in gang is gezet, dat “Nieuwegein” dat regelt en “de lijntjes met de overkant natuurlijk kort zijn.” Voor uw duidelijkheid: ‘t Fletcher hotel ligt tegenover het stadhuis.

Bij de valse informatiestart, hoort ook dat het management verzuimt alvast te melden dat er bouwkundige opnamen van de omliggende panden plaatsvinden. Was wel handig geweest, want nu worden we afgelopen vrijdagmiddag per post door de Hanselman Groep verrast. Deze ambitieuze en klantgerichte dienstverlener in risicomanagement, waardebepalingen, schade- expertise en bouwkundige opnames meldt dat ze komende dagen bouwkundige opnamen komt doen. want,  “(…)binnenkort wordt er gestart met Stadhouderlijk hof- uitbreiding hotel te Leeuwarden voor aanvang van bovengenoemd project.” Joh, hebben ze daar dan al een vergunning voor?

Klantgericht: Slechts twee uur per dag telefonisch bereikbaar

Hanselman meldt a.s. dinsdag 31 oktober langs te komen voor een buiten en binnenopname. “Wij vragen u tijdens de bouwkundige opname aanwezig te zijn en ons toegang te verlenen tot uw terrein en pand.” Op de website kunnen we inloggen en aangeven welk dagdeel we wensen.  Maar: “Het is niet mogelijk om een specifieke tijd af te spreken.” Dat is kort door de bocht als je bedenkt dat Fletcher graag iets wil van ons, de buren. Had je dat alvast gemeld, hadden we wellicht daar rekening mee kunnen en willen houden.

Een van ons beiden is op een specifiek moment thuis de 31-ste,  dus bel ik voor overleg, de kortste klap. De automatische telefoonbeantwoorder van Hanselman vertelt dat “wij telefonisch bereikbaar zijn tussen 10 en 12 uur.” Zo, dat is nog eens dienstverlening! Op 26 oktober een brief versturen, die op vrijdag 27 oktober arriveert met belangrijke informatie over een essentieel bouwkundige opname,  slechts twee uur per dag telefonisch bereikbaar zijn….Ik stuur halverwege de middag een mail, die uiteraard voor het weekend niet meer beantwoord wordt. Op de website moet ik inderdaad een dagdeel reserveren, anders lukt het niet. Jammer, dan maar een andere dag.

Kwaliteit waarborgen? Alleen als u thuis bent!

Wat ik ook lees is dat “het mogelijk is dat u na de bouwkundige opname een bezoek krijgt van een van onze medewerkers of een medewerker van certificeringsinstelling SKG-IKOB. Deze medewerker zal achteraf een controle op de bouwkundige opname van de expert uitvoeren om onze kwaliteit te waarborgen. Het eventuele bezoek van deze medewerker wordt niet van te voren aangekondigd.” Ergo, als je overdag veelvuldig weg bent, is de kans heel erg groot dat de deur dus niet open gaat voor die kwaliteitscontrole, maar ja, dat ligt zeker vooral aan jou. Ik proef bij Hanselman vooral arrogante drammerigheid en dat is knap, want ik ken mijnheer Hanselman niet eens. C’est le ton qui fait le musique: Fletcher is verkeerd begonnen en haar partners maken het zeker niet beter.

De hotelmiljonairs van Fletcher hebben met Culturele Hoofdstad in het voorhoofd kennelijke haast om te slopen en bouwen in onze bijzondere monumentale omgeving. Heel begrijpelijk, maar het is nog handiger & verstandiger om het hoofdstuk omgevingscommunicatie na te lezen in het Handboek van deze Tijd of om een “omgevingsmanager”aan te stellen. Da’s heel erg van nu, niet voor niets zijn er zelfs heuse opleidingen voor. Of zou mijnheer Fletcher dat te duur en overbodig vinden? Morgen in deel 3 van de Fletcher-files: de verkeersinfarct op het Raadhuisplein.

Lees ook deel 1 van de Fletcher-files.

 

 

 

De Fletcher-files: rumoer rond ‘t Raadhuisplein (1)

Fletcher-files: Op het Raadhuisplein zijn zojuist de fietsenrekken voor de Parnas-panden opgeruimd. Het plein wordt schoongeveegd ten behoeve van wat komen gaat…(Foto: Niek Donker)

Een megalomaan megaterras voor grootgrondbezitter Fletcher, het schrikbeeld van fietsen bij de buren op de stoep, een dreigend verkeersinfarct op het plein van bezorgend verkeer. Mijn Overheid werkt mee aan financieel gewin voor vastgoedmiljonairs ten koste van mijn vertrouwen en zeker ten koste van onze bijzondere monumentale omgeving. Het Raadhuisplein is in rep en roer. Bedankt overbuurman! 

De vastgoedmannen van gemeente Leeuwarden hebben met de verkoop van de voormalige Parnas-panden aan het Raadhuisplein een goeie deal gesloten met de miljonairs van hotelimperium Fletcher. Eindelijk komt er een eind aan de verloedering van de prachtige panden aan het fraaiste plein van Leeuwarden en gloort er voor omgeving en omwonenden hoop op fatsoenlijke herontwikkeling. Niets mis met een mooi hotel in het hart van de trotse Culturele Hoofdstad 2018.

Megalomaan megaterras

Onlangs gaf ‘het hotel’ de omwonenden enige inzage in haar plannen. En dat leidde tot commotie, want de architect toont daar achteloos een megalomaan megaterras van honderd strekkende meter,  voor de deur van het Fletcher-domein. Daarmee gaan architect en opdrachtgever stampend met glimmende zevenmijlslaarzen vol financieel gewin vrolijk voorbij aan de impact voor omgeving en omwonenden. Communicatieblunder, bewuste strategie of volledig gebrek aan maatschappelijke verantwoording?

Werkt mijn overheid mee aan subsidies voor vastgoedmiljonairs?

De gemeente kan of mag het zeggen. In de akte van levering van 10 oktober 2017 staat dat onze gemeente (…) zich maximaal zal inspannen, met inachtneming van geldende wet- en regelgeving en algemene beginselen van behoorlijk bestuur, dat alle noodzakelijke procedures voor wijziging van bedoeld planologisch regime en het verkrijgen van voornoemde vergunningen en daarmee verband houdende subsidies met voortvarendheid worden gevoerd cq. behandeld, zodat maximaal wordt bevorderd dat het voorgenomen gebruik door koper kan plaatsvinden, waaronder in ieder geval wordt verstaan dat de voor het gebruik benodigde vergunningen worden afgegeven en onherroepelijk zullen zijn voor datum van levering.” Aansluitend staat nog dat bedoelde vergunningen thans nog niet zijn verleend, maar dat bedoelde inspanningsverplichting van verkoper onverminderd van kracht blijft.

Jawel, u leest het goed: de hotelvastgoed miljonairs uit Nieuwegein worden bijgestaan door onze lokale overheid om zo makkelijk en snel mogelijk niet alleen alle vergunningen, maar ook nog belastinggeld in subsidievorm binnen te hengelen teneinde het investeringsbedrag voor de vastgoed bv zo laag mogelijk te houden. Maar wie oh wie binnen die overheid, Mijn Overheid, ziet dan nog toe op transparantie? Dit levert als we pech hebben, een enorme bestuurlijke en ambtelijke spagaat op. De deal is gesloten, de tekst is ondertekend bij de notaris. Daar onderuit komen, levert een hele vette strop op voor een gemeente die het volgens haarzelf de komende jaren financieel toch al zo zwaar heeft dankzij alle bezuinigingen op het ‘sociaal domein’.

Wie ziet er nog toe op een onafhankelijke beoordeling van alle met naam en toenaam in deze akte van levering genoemde vergunningen? Welke overheid beschermt mij nog tegen deze grote commerciële partijen die slechts uit zijn op eigen financieel gewin en het met hun geld ook juridisch altijd van mij zullen winnen? Waar oh waar ontmoet ik als betrokken burger het moderne begrip ‘transparante overheid’? Hoe kan ik op deze manier vertrouwen hebben in Mijn Overheid?

Slopen voor de vergunning is gepubliceerd

Vandaag, vrijdag 27 oktober, zijn alle fietsenrekken voor de oude Parnas-panden door de gemeente verwijderd, op eentje na waar nog een verfrommelde fiets aan hangt. Hoe zo verwijderd, waarom? Waar heb ik als burger kunnen vernemen van de Fletcher- plannen, waar zijn de vergunningen die aangevraagd dienen te worden, zodat ik kan oordelen of eventueel zelfs bezwaar kan maken? Gaat Fletcher inderdaad zoals ik al te horen heb gekregen, na dit weekend slopen in de aangekochte monumenten nog voor de omgeving formeel kennis heeft kunnen nemen van wat er naast ze te gebeuren staat? En stel dat de monumentale muren van ons pand straks gaan scheuren, hoe kan ik dan bewijzen dat het gebeurde door Fletcher?

Rumoer op het Raadhuisplein. Want naast het megalomane megaterras en een zware inspanningsverplichting van mijn gemeente om mee te werken, rammelt er meer. Gaat het Raadhuisplein als mooie monumentale woon- en leefomgeving definitief ter ziele door de macht en werkwijze van vastgoedmiljonairs en het gebrek aan bestuurlijke visie & daadkracht? Tijd voor de Fletcher- files deel twee en meer. Tot zondag!

 

#Leeuwarden: het Raadhuisplein is van de kaart

Waar is het Leeuwarder Raadhuisplein gebleven? Google maakt er sinds tijden Hofplein van. Hofplein op deze plek? Nepinformatie! Het fijnste plein van Leeuwarden verdient eerherstel voor LF2018 begint!

Voor Vaderland en Oranje!

Een plein met louter Rijksmonumenten, waar vind je het? In #Leeuwarden! Lopend vanaf Eewal, Gouverneursplein en Hofplein kom je er vanzelf. In 1898 is midden op dit fraaie en haast intieme Raadhuisplein een linde geplant en omgeven door een cirkelvormig smeedijzeren hekwerk, gemaakt door de noeste ambachtslieden van J.Kroes en Zn te Leeuwarden. Op het piëdestal van de stenen poort staat onder het leeuwenmasker de tekst : Ter Herinnering aan de Troonsbestijging van H.M. Koningin Wilhelmina, der Gemeente aangeboden door de Vereeniging “voor Vaderland en Oranje”. De linde uit 1898 is nu een statige boom die zich verheft uit het besteende midden, dagelijks gadegeslagen door toeristen en door trouwlustige stellen vanaf ‘t bordes van het uit 1715 daterende stadhuis van Leeuwarden. Haar oude ingang is genummerd als Raadhuisplein 36, maar in onmin geraakt toen de hoofdingang van het stadhuis om de hoek werd gesitueerd aan het …Hofplein.

Bijschrift met dank aan ‘t Rijksmuseum: zicht op (rechts) het Stadhouderlijk Hof aan het Hofplein en (links) het Raadhuis dat gericht is naar ‘t Raadhuisplein in Leeuwarden: C.F. Bensdorp, naar Jan Bulthuis,  ca 1786 – 1792 . 

Us Heit als grensgeval

Weer dat vermaledijde Hofplein. Het befaamde voormalige woonhuis der stadhouderlijke Nassaus, dat na een grondige verbouwing in 1891 definitief veranderde, tot woonhuis van de Friese Commissaris en nu hotel Stadhouderlijk Hof, zetelt er op nummer 29. Tussen hotel en stadhuis staat het beeld van de heldhaftig afgebeelde ‘Us Heit’ Willem Lodewijk van Nassau. Loop je met ietwat ruimere pas om de ovaalvormige vijver rond het beeld, sta je pardoes op het Raadhuisplein. Je merkt er niets van, alleen kadastraal vind je het nog terug. Hoewel, een rondje Raadhuisplein levert toch nog drie naambordjes op. Voor Google als digibedrijf misschien lastig dat de huisnummering trouwens gewoon doorloopt, zoals vroeger heel gebruikelijk: Hofplein 29, Raadhuisplein 27, 25, 23, 21 en dan de Weerd in, nummer 19, 17 en verder.

Sinterklaas, wie kent ‘m niet?

We boffen maar met onze goedheiligman, die in z’n eeuwenoude boeken en nog goed werkende geheugen het ‘Raadhuisplein’ heeft staan als jaarlijkse ontvangstlocatie door de burgemeester der stad, omgeven en aanschouwd door tientallen kinderen. Voor zolang het nog duurt natuurlijk, want deze feestelijke traditie dreigt niet door Google maar door maatschappelijke druk van de kaart geveegd te worden.

Google veegt Raadhuisplein van de kaart:

Google Maps: Hofplein, Auckamastraatje, Herenwaltje of …RAADHUISPLEIN?!

Het Raadhuisplein bestaat en dat klopt ook want wij kijken er iedere dag op uit, maar mijnheer en mevrouw Google hebben ‘t van hun digitale kaart “geswiped”. Zoek je ‘Raadhuisplein’, verwijzen ze naar Raadhuisstraat! En zoals dat gaat, wat Google zegt, vindt de rest van de wereld. Schande. Ik heb de Googles per hopelijk kerend feedbackformulier gevraagd deze historische blunder per direct goed te maken. Zeg nou zelf, Culturele Hoofdstad in 2018 zonder Raadhuisplein? Wij willen ons Raadhuisplein terug!

 

 

 

@festivalsider @LF2018: slappe hap!

@LF2018 krijgt een nieuwe baas. Lieven Bertels vertrekt om z’n volgende carrièrestap te maken. Ik ben verbijsterd door de lauwe reacties, niet door z’n vertrek. Blog uit het hart.

@festivalsider Lieven Bertels, artistiek en zakelijk directeur van Culturele Hoofdstad @LF2018 stapt op, omdat hij een andere en uiteraard veel betere baan met veel meer prestige kan krijgen. Hij gaat weg voor het project waarvoor hij speciaal is ingehuurd, ook maar begint. Juist de gezamenlijke beleving van dat bijzondere project van een heel jaar lang, die culturele en economische apotheose waar jaren voor is gewerkt, dat is toch wat je wilt, waar je met alle trots in je donder juist bij wilt zijn? Nee, weggaan is ingecalculeerd lees ik, want z’n contract loopt kennelijk tot 31 augustus 2017. Als dat inderdaad zo is, vind ik het ‘bijzonder’ dat je als Raad van Toezicht accepteert dat zo’n man in die positie dat contract heeft mogen tekenen.

De reacties in de @LC van gisteren zijn vooral positief. Ach, vervelend, maar ja, het werd toch tijd voor een zakelijker iemand. Ach, het hoort er bij, een culturele hoofdstad verslijt nu eenmaal een paar directeuren. Ach, het artistieke programma is toch al klaar. Eerlijk is eerlijk, die Bertels krijgt er toch een geweldige baan voor terug joh, hij mag een fonds leiden waar miljarden in zitten!

Wat een politiek gelul, excusez- moi.! Hoe zit het met het beroemde, al dan niet zelf verklaarde Friese dna van loyaliteit, van aanpakken, je werk doen en het afmaken, ook al is er tegenwind, storm en regen? Gedeputeerde @sietskepoepjes vind het wel best zo, en dat Tjeerd van Bekkum nu de zaak gaat leiden, schijnt belangrijker dan het vertrek van Bertels.

@festivalsider Lieven Bertels is niet meer of minder dan een behendige passieloze carrièremaker, een calculerend ingestelde jobhopper die naar z’n eigen hartje en bankrekening luistert, bereidt is de hele boel bij elkaar te lullen om een goede positie te krijgen, en ja, als dan de volgende baan zich aandient en je kunt er contractueel juridisch onderuit, dan kun je probleemloos weg…Dit is natuurlijk de droombaan die maar eens in je leven voorbijkomt, die laat je niet schieten, dat begrijpt iedereen toch? Zo’n man van culturele statuur gun je toch z’n droom?

Ik niet. Ik vind Lieven Bertels een slapjanus, een vent zonder ruggengraat. Wat dat betreft is het beter dat hij vertrekt. Persoonlijk had ik hem liever met pek en veren door de poorten van de Blokhuispoort de gracht in gejast, maar dat zal contractueel niet mogen en is bovendien milieuvervuilend. Dag Lieven, succes hoor jongen!

Ik hoef hier niets te zeggen over Bertels’ natte fondsendroom, want @Jantienlc blijkt een prima fileermes thuis te hebben, las ik glimlachend bij de zaterdagse koffie in Sneon & Snein @LC.

 

Help de binnenstad! We zijn het allemaal…

Vanavond houdt Wijkpanel Binnenstad een Bewonersconferentie, omdat ze wil weten hoe bewoners de binnenstad beleven. Ik kan er niet bij zijn, dus maak ik als ondernemend binnenstadsbewoner mijn bijdrage alvast openbaar. Want de binnenstad, dat zijn wij allemaal. Hulp is dringend gewenst. 

Leeuwarden heeft een aantrekkelijke binnenstad. Veel mensen die hier voor ’t eerst komen, zie de Tadema- tentoonstelling, zijn verbaasd en aangenaam verrast: een fijne constatering en een waardevol, belangrijk uitgangspunt voor beter beleid, uitvoering en handhaving.

Veel mensen willen iets met en van onze binnenstad. Als bewoner, consument, genieter van terrassen, ouder die ’n kind naar school brengt, ondernemer in welke vorm dan ook, uitbater, pandeigenaar, student, festivalorganisator- of bezoeker, toerist, leverancier, pakketbezorger, coffeeshopbezoeker. Iedereen heeft z’n belang en vindt dat zijn (wisselende) belang prioriteit moet hebben op de paar vierkante meter die het dorpshart Leeuwarden groot is.

De druk op sommige straten is groot

Ik woon, werk en leef er middenin, bewust en met veel plezier. Ik volg de spanning tussen prioriteiten en de spagaat van bestuurders die hun belang hebben om Leeuwarden beter, mooier en bewuster te maken. En dat doen ze met verve, het mag gezegd.

Waarom deze oproep? Omdat ik vind dat er zaken mis zijn en niet goed worden aangepakt. De druk op bepaalde straten is deels heel fors, of het nu de Bagijnestraat is, Willemskade tussen Beurs en Prins Hendrikbrug of andere plekken. Met hoge snelheid rondscheurende auto’s en scooters, soms gepaard met dreunende muziek, asociaal geparkeerde auto’s, vernielingen, machtsvertoon, drugshandel- en bijbehorende criminaliteit: sociale, verkeers- en parkeeroverlast. Het is zichtbaar, voelbaar en hoorbaar.

We redden het zo niet

Naar mijn overtuiging en ondanks initiatieven en inspanningen wordt het niet beter, omdat wij geen consistent handhaver willen zijn en het probleem omvangrijk is. Toch zijn er veel positieve redenen om meer, sneller en effectief in te grijpen. Omdat er veel belangstelling is voor goed wonen in de binnenstad, omdat meer inwoners meer en vaker willen genieten van alles dat de binnenstad biedt, omdat ondernemende mensen prachtige plannen hebben, omdat meer mensen Leeuwarden willen ontdekken en hier naar toe komen. Maar we komen er niet met bordjes 30- kilometer aan de rand van de binnenstad en een enkele handhaver of politieagent in de auto of op straat, hoe jammer ik dat ook vind.

Gemeenteraad, keer het tij

Ik doe daarom een beroep op met name de gemeenteraad om  een ieder die de binnenstad lief is, er trots op is, er wil wonen, wil verblijven en er geld verdient, te helpen met betere en concrete oplossingen. Oplossingen komen voort uit visie, gestoeld op kennis en inzicht. Denk mee, doe mee. Zoals het nu gaat, gaat het niet goed.

Wij hebben u, gemeenteraad, nodig het tij te keren en niet alles maar te hoeven accepteren. Laten we het doen omdat het om onze binnenstad gaat waar kwaliteit mag en hoort te tellen. Laten we het snel doen, zodat we daar zelf heel veel plezier en profijt van gaan hebben. Net als inderdaad, de bezoekers van onze Culturele Hoofdstad waar we graag zo trots op willen en kunnen zijn.