Parlement van Engeland Bed & Breakfast is opgehouden te bestaan….

Parlement van Engeland in Leeuwarden heeft door ‘corona’haar bed & breakfast- en verhuur inmiddels per begin juni 2020 beeindigd. Ons bedrijf ‘Parlement van Engeland VOF’ gaat in afgeslankte vorm verder onder een nieuwe naam per 1 juli 2020. Deze nieuwe naam – Bokma aan de Haven – is alvast geinspireerd op onze nieuwe locatie per eind september dit jaar, Bokmazathe, aan Haven 8 in Marsum.

Tot die tijd zitteh we gewoon op onze plek in de binnenstad van Leeuwarden, Weerd 19. En gaan we verder met wat we deden: Marijn met haar goudsmeden en Niek met de communicatie. Zie verder op onze beider pagina’s: goudsmid Marijn Duvergé en tekstschrijver Niek Donker.

Meer informatie:

Parlement van Engeland vof, Weerd 19, 8911 HL Leeuwarden,

058-2896954 of 06-1962-3489; 

info@parlementvanengeland.nl