06 - 1962 3489 info@niekdonker.nl

Creatie en Communicatie

Leven op Bokmazathe

Over mij

Ik ben een maatschappelijk betrokken, ondernemende doener en autonome denker. Met de brede kennis van een journalist en tekstschrijver. Met oog voor details die mij mogen opvallen, maar een ander niet altijd raken of storen. Ik ben neergestreken op de oude zeeklei van Marsum, genietend van oude fundamenten en ruimte rond het erf. Wat elders niet gebaand is, verdient altijd verkenning. Wat de heersende opvatting ook is, ze verdient kritisch gevolgd. Als noorderling geboren in Zwolle met Fries en Gronings ben ik eind negentig neergestreken in Friesland, het waterrijke land waar ik me thuis voel.

Bath Creatie & Communicatie

Ik ben journalist en tekstschrijver. Ik werk als zelfstandige in opdracht van o.a. NDC mediagroep en Multiplus Drachten (link branded content) en ik schrijf boeken (link naar Boeken). Op deze website schrijf ik wat ik wil, bijvoorbeeld over leven en werken op Bokmazathe. Daarnaast adviseer ik mensen, bedrijven en organisaties bij communicatie. Mijn bedrijf heet Bokma aan de Haven (B.a.d.H.): het is vernoemd naar ons woonhuis “Bokmazathe”, Haven 8 in Marsum.

Bokma aan de Haven Communicatie

Bokma aan de Haven Communicatie is het bedrijf van Niek Donker. Ik schrijf branded content- teksten in opdracht van NDC mediagroep en Multiplus Drachten (voor o.a. Leeuwarder Courant, Dagblad van het Noorden en Noordz). Het brengt me overal in Friesland, Groningen en Drenthe waar bedrijven en organisaties behoefte hebben zichtbaar te maken wat ze doen. Daarnaast pen ik geheel onbezoldigd mijn eigen gedachten neer als blogs op deze website. Als adviseur communicatie begeleid ik mensen, bedrijven en organisaties bij het maken van keuzes over het verstrekken van informatie.