Leve de bureaucratie van @PostNL: de brievenbus van Tichelwurk & verzopen post

Stroomgebied Dokkumer Ee- Tichelwurk. De poststroom wordt minder, de baas van de brievenbus grijpt in. Da’s pech, brievenbus weg. @PostNL houdt vast aan z’n eigen gelijk. Leve de bureaucratie.

De krant berichtte en ik nam contact op met PostNL over deze bureaucratische efficiency. We versturen minder brievenpost, dus saneert PostNL het aantal brievenbussen. In Leeuwarden, in Den Haag, Schin op Geul, Enschede en in Tichelwurk, de aan de Dokkumer Ee gelegen idylle.

Minder post, heel weinig mensen, geen drukte, dus einde brievenbus. De Postwet zegt daarover: bij woonkernen met minder dan 5000 mensen moet de dichtstbijzijnde brievenbus hemelsbreed op maximaal 2,5 kilometer staan. De bus van Tichelwurk vervalt, er blijft er een in Wyns. Nu ligt Wyns helaas aan de overkant van de Dokkumer Ee, maar dat maakt @PostNL geen snars uit. Het is HEMELSBREED minder dan 2,5 kilometer. In mijn mail aan PostNL doe ik de suggestie dat de brievenbrenger ook gerust de brieven retour kan nemen als brievenhaler?

We begrijpen dat het vervelend kan zijn ..”

Ze moeten er nog even over nadenken zeggen ze als antwoord op mijn gemailde reminder. …Nadenken? Die sticker dat de brievenbus uit Tichelwurk wordt verwijderd, zit er al een week op. Dan volgt het antwoord: “Afgelopen dagen hebben wij goed gekeken naar wat eventueel de mogelijkheden waren voor het behouden van de brievenbus in Tichelwurk. Hier is het uitgekomen dat er is besloten om de brievenbus in Tichelwurk te verwijderen.(…) We merken dat in Nederland steeds minder post wordt verstuurd, mede daarom passen wij geleidelijk ons brievenbussennetwerk aan. Bij het bepalen van de brievenbuslocaties houden wij met verschillende dingen rekening. We kijken naar de afstandseis voor brievenbussen zoals wij die voorgeschreven krijgen vanuit de Postwet gecombineerd met het gebruik van de brievenbus.(….) De brievenbus in Tichelwurk staat op de planning om verwijderd te worden. Het is gebleken dat het geen druk bezochte brievenbus is. Ondanks dat we begrijpen dat deze verandering vervelend kan zijn voor de bewoners van Tichelwurk, kiezen we er in dat geval voor om brievenbussen te behouden op centrale en druk bezochte locaties. Zoals het geval is in Stiens.”

Over die laatste topografische verrassing schrijf ik terug dat ik de uitleg begrijp, maar Stiens op 5 kilometer van Tichelwurk ligt. Hoe zit dat? Het korte antwoord uit Den Haagt: “Binnen een straal van 2,5 km vanuit Tichelwurk staat een publieke brievenbus en daarmee wordt voldaan aan de wettelijke regels in het Postbesluit (…).” Een afgemeten bericht, zijn de Haagse bureaucraten geïrriteerd?

Meten met de passer

In de mail staat (weer) niet dat die afstand HEMELSBREED is en dat de Dokkumer Ee de scheiding vormt. PostNL bestaat bij de gratie van mensen die graag iets versturen, van Valentijnsdag tot een brief met de postzegel van het pronkstuk van Nederland. Maar buiten de stad kun je beter je eigen brieven gaan bezorgen. En in Tichelwurk stap je maar in je boot naar de brievenbus in Wyns, pak je je surfplank of in als het weer winter wordt, stap je op de schaats. Een brief posten betekent doorzetten en je best gaan doen. Mijn suggestie dat de postbrenger de bus ook kan legen, ligt onbeantwoord in de la van corporate communicatie @PostNL.

Ik lees net in de @LC dat de Autoriteit Consument en Markt het met @PostNL eens is. Ze meten met een passer zeggen ze zelf en of dat redelijk is daar gaat de ACM niet over. Tja, waar wil je aan vasthouden?

Rottende post in winterse natheid: eerst het formuliertje

@PostNL is een bedrijf van bureaucraten, zo blijkt ook uit de volgende anekdote. ‘n Goede vriendin uit de binnenstad van Leeuwarden doet de post van haar werk sinds kort in de nieuwe brievenbus naast de rechtbank aan het Wilhelminaplein. Twee week geleden bleek dat de postophaler de postzak vol post onder de bus had laten hangen in de druilerige regen. De zak met gepost maar niet verwerkte post droop van het water. Terug op kantoor belt ze met PostNL en als ze denkt het de man aan de lijn duidelijk gemaakt te hebben, blijkt hij nog niet klaar. Nee, mevrouw, wie bent u, ik wil graag uw gegevens noteren? Ja mevrouw, dat hoort zo en ik wil dus eerst even met u een formuliertje invullen voor we verder gaan….Een formuliertje terwijl op hetzelfde moment en op HEMELSBREED 100 meter afstand de post van half zakelijk Leeuwarden ligt te rotten in winterse natheid. Met de groeten van het hoofdkantoor van PostNL.

Ambities en de kracht van samen #Leeuwarden: laaggeletterdheid @LF2018

Het nieuwe Leeuwarder Collegeprogramma oogt fraai, toch mis ik het benoemen van bestuurlijke wil en daadkracht, de stippen op de horizon. Vandaag: ambitie noodzaak in de strijd tegen Leeuwarder laaggeletterdheid. 

In het Collegeprogramma van het nieuwe bestuur van Leeuwarden, mis ik veel ambitie. Ja, ook op het sociaal maatschappelijke domein. Om het concreet te maken: waarom staat er niet in het programma dat het College de laaggeletterdheid in haar bestuursperiode met X-procent terug brengt, omdat ze het onacceptabel vindt dat zoveel mensen, ook jeugd die net van de lagere school komt, niet kan lezen en schrijven? Dat het een heel slecht teken is dat de leesvaardigheid van jongeren bedroevend is? Dat staat er niet, wat dan wel? ‘De bibliotheek speelt een belangrijke rol in het sociale domein, in wijken, dorpen en het onderwijs. Bijvoorbeeld met programma’s om laaggeletterdheid tegen te gaan.” Dat is de enige zin waar het woord laaggeletterd in staat. Dat is geen ambitie, dat is opschrijven wat we allang weten. Jazeker, ik vind dbieb in de Blokhuispoort geweldig geworden en ja, ik vind Lân fan Taal ‘n prachtig project en een heerlijke creatieve aanvulling in de stad.  Vermindert daardoor het aantal laaggeletterden?

Het kennelijke gebrek aan ambitie om laaggeletterdheid Leeuwarden uit te willen bannen, baart me zorgen: lezen en schrijven zijn naar mijn overtuiging de meest fundamentele vereisten om mee te kunnen komen, om perspectief te kunnen hebben. Niet (goed) kunnen lezen en schrijven, betekent per definitie dat je achterstand hebt en de afstand tussen jou en anderen die dat wel kunnen, alleen maar groter wordt. Punt uit. Met D66, PvdA en PAL Groen Links aan de bestuurstafel, had ik meer, veel meer ambitie verwacht om laaggeletterdheid terug te dringen. Waar is het Aanvalsplan Laaggeletterdheid van D66? Vinden de andere drie partijen dat soms overdreven aandacht? Waar is de betrokkenheid van Lutz? Waarom moet keer op keer de strijd tegen de hoge Friese laaggeletterdheid zo zwaar worden bevochten? Lees mee in Partoer’s onderzoek uit 2016 en zeg me dan dat het publicatie al veel beter is geworden…

Omdat laaggeletterdheid een wezenlijke bijdrage betekent voor kansen en sociaal-economische versterking, had er minstens moeten staan: “Dit College geeft met grootst mogelijk bestuurlijke en concrete daadkracht invulling en voorrang aan het zo effectief tegengaan van laaggeletterdheid en spant zich tot het uiterste in dat in onze gemeente iedereen in 2025 kan lezen en schrijven.” Wie tegen is, mag nu z’n vinger opsteken. De kracht van samen…?

Laaggeletterdheid heeft een zeer cynische bijkomstigheid: mensen die niet kunnen lezen, lezen het Collegeprogramma zeker niet.

Een bibliotheek kan niet zonder gemeentelijk bestuurlijke daadkracht om laaggeletterdheid echt tegen te gaan