Niet racistisch of aanstootgevend? Zoek het dan maar uit.

Volgekladde muren of deuren naast je huis #Leeuwarden? Pech gehad als teksten niet aanstootgevend of racistisch zijn. Waar zijn we mee bezig?

Het is niet racistisch en kennelijk ook niet aanstootgevend

De gele deur is van de gemeente, de groene van netwerkbeheerder Liander. Ik ben teleurgesteld omdat de gemeente niets doet en Liander ook niet, alleen omdat de teksten niet racistisch of aanstootgevend zijn.

Ja, ik heb er al weken geleden melding van gemaakt via de Mijn Gemeente app, omdat ik me stoor aan deze bende naast onze garage. Nee, ik hoor niets en bel de gemeente. Nee mijnheer, daar doen we dan inderdaad niets aan als het niet racistisch of aanstootgevend is.

Ja, ik heb ook melding gemaakt via de site van Liander, inclusief foto en locatieduiding. Ik krijg na twee dagen een mail. Of ik de melding wil doen via een andere link. Toegevoegd is alvast, dat Liander niets doet als het niet aanstootgevend of racistisch is en als dan het gemeentelijk graffitibeleid volgt.

Wat nu? Het zijn eigendommen van een ander. Moet ik er schunnige naaktfoto’s, racistische leuzen of een combinatie van beide op spuiten om Leeuwarden en Liander tot actie te bewegen? Of is het juist de bedoeling dat ik me er niets van aantrek en m’n schouders ophaal over wat er in mijn omgeving gebeurt?

Gaan wij of willen wij zo omgaan met onze openbare ruimte? Vertel mij wat u vindt, ik ben benieuwd!

Dank u wel. Fijn weekend!

Wat Moet? ‘t Wilhelmus zingen of iedereen leren lezen en schrijven?

Beste @sybrandbuma, @APechtold, @gertjansegers en @markrutte,

Met dank aan oer- Fries Buma onderhandelt u naar ‘t schijnt over invoering van volksliederen op lagere scholen. Dat zouden we ‘moeten’ omdat het verbindt. Ik zeg: laten we eerst zorgen dat iedereen in dit land eindelijk leert lezen en schrijven. Dat ‘moet’ echt en het huidige beleid is ontoereikend bleek vorig jaar nog uit cijfers van onze Algemene Rekenkamer. 

Ik geloof in de kracht van samen. Van samen zingen, lezen en praten, samen culturele rijkdom en diversiteit beleven, thuis en op school. Ik ben ervan overtuigd dat de factor ‘samen’ te veel onderbelicht is in het afgelopen tijdsgewricht. Als de overheid vaker samen zingen op school wil promoten, ben ik vanuit cultuur- stimulerend oogpunt voor.

Moeten is iets anders. Mensen die mij kennen, weten van m’n aversie tegen dat woord omdat het te vaak vanuit paternalisme of andere moraliteit misbruikt wordt. Wat we volgens mij wel moeten doen vanuit maatschappelijk en economisch perspectief, is er nu eens voor te zorgen dat ieder kind en iedere volwassene in dit land leert lezen en schrijven.

Dat moeten we, omdat er landelijk 2,5 miljoen mensen (!!) laaggeletterd zijn en het aantal laaggeletterde jongeren dat van school komt, ook weer stijgt, zo waarschuwde de Algemene Rekenkamer afgelopen jaar. Het overheidsbeleid, zo stelde de Volkskrant daarop enigszins eufemistisch, is niet effectief.

Dit al zo lang schrijnende, maatschappelijke en economische probleem moet nu maar eens opgelost; het kan toch niet zo zijn dat in dit land kinderen van school komen die ‘t lezen en schrijven niet beheersen? Zo lang u en wij het probleem in essentie niet oplossen, zijn we met z’n allen geen knip voor de neus waard. Mocht blijken dat het samen zingen van enig volkslied daar aan bijdraagt, hebt u mij aan uw zijde.

Zo. Als u wilt, zing dan lekker mee:

Voor Anneke Douma en het Friese volkslied: https://youtu.be/QMb8n7LNzbU
Voor Guus Meeuwis met Brabant: https://youtu.be/myPDjxPeAms

Fijn weekend! Groeten uit Leeuwarden, Culturele Hoofdstad 2018!