Het einde is altijd een begin

Ik ben Niek ontmoet @Boer_Bart, jonge boer in Rotstergaast. Het is tijd om anders te boeren.

De strak geasfalteerde Schoterweg kronkelt zich door Rotstergaast en langs weilanden met links en rechts de boerenbedrijven van het Friese zuivelland. Ik ben op tijd voor m’n afspraak en neem de tijd te kijken wat het einde van de weg biedt voorbij het bord ‘doodlopende weg’, even verderop links. Fietsknooppunt 81 naast de voet- en fietsbrug over de Vierhuister Vaart, pal naast de kruising met de Tjonger. Genietend van de intense stilte, kijk en luister ik om me heen. Tijd is machtig mooi.

Dag, Ik ben Bart

Mijn afspraak doet monter de deur voor me open: Boer Bart. Boer met visie, overtuigingskracht in woord en daad. Ik interview hem voor ‘t magazine van Noordz omdat hij finalist was voor de Jonge Ondernemersprijs en de Noordelijke Innovatie Award won. U leest ‘t begin november #Noordz @ndcmediagroep.

Bart is begonnen in het traditionele melkveebedrijf van z’n familie, na 7 jaar gestopt omdat hij en z’n vrouw Rianne besloten dat het anders moest en kon. Ons huidige aan Sicco Mansholt ontsproten mondiaal geëxplodeerde landbouwverdienmodel is eindig. Boer Bart haalde de kennis van oude en bewezen beweidingsmethoden terug en vulde dat aan met inzichten van nu. Bart is voor mij ‘n topper. Het lef om samen die landbouwkeuze te durven maken, wat ‘n ongelooflijk goed verhaal. “We willen inspireren”, zegt hij als we met fotograaf Marcel de Jong naar z’n Jersey- koeien lopen en duurzame koeienstront zich rond m’n schoenen perst. Want hij is boer en ik de binnenstadsbewoner die op weg naar ‘n echte boer vergeten is z’n laarzen in de auto te gooien.

Z’n boerenstudievrienden Jaring en Sierd zijn net als Bart en Rianne, jonge ambitieuze boeren die laten zien dat hun visie niet alleen duurzaam en lonend is, maar wij consumenten daardoor ongelooflijk lekkere, voedzame en hoogwaardige voedingsproducten kunnen verkrijgen en de bodem & de hele natuur daar blij van worden en blijven.

Laten zien dat het anders kan terwijl iedereen om je heen nog in de weg gelooft waarop we al tijden rijden. De geweldige ruimte ervaren die zich openbaart als je gelooft dat de weg slechts fysiek eindigt, maar nooit in je hoofd. Het is willen zien: het einde van de weg biedt altijd weer een begin, voor iets moois, iets nieuws en beters.

Ga naar Bart en lees z’n verhaal.

Maandag 10 oktober 2016; voet- en fietsbrug over de Broeresloot of Vierhuistervaart pal voor de kruising met De Tjonger

Maandag 10 oktober 2016; de voet- en fietsbrug over de Broeresloot of Vierhuistervaart, pal voor de kruising met De Tjonger.

Laat Wetsus niet verzuipen!

“Friesland is een land van melk en water. Friesland kent een rijke academische historie (…).Het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid werken steeds meer samen om innovatie te stimuleren en kansen te verzilveren. Zoals op het terrein van watertechnologie. In het Europese instituut Wetsus werken wetenschappers, bedrijven en overheden samen om technologische ontwikkelingen op het
terrein van water mogelijk te maken.”

Da’s makkelijk, citeren uit andermans tekst. Het komt uit de profielschets van onze nieuwe Commissaris van de Koning. Als ik dit lees zijn ‘we’ erg ingenomen met onze academische aanpak van watertechnologie en Wetsus. Nou, mooi dus niet, want in de krant meldt zich een ernstig verontruste Cees Buijsman van Wetsus die opdrogende geldbronnen voorziet. Ai, dacht ik, dat zal toch niet zo zijn? Fryslân zal de positie van @wetsus die met veel zorg en moeite is opgebouwd toch op z’n minst willen behouden?

Europese waterhub : kansrijk met groeiverwachting

Dat valt te bezien als ik de teksten lees over de ambities van provincie Fryslân in een stuk over Wetsus. Het begint goed: “Fryslân en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet voor niets is Fryslân de waterprovincie van Nederland. Inmiddels geldt dat ook voor watertechnologie. Fryslân heeft een top technologisch onderzoeksinstituut, een doorlopende leerlijn en een unieke infrastructuur voor innovaties. En bovenal groeit het aantal bedrijven. Daarmee ligt er een stevige basis voor een volwaardig cluster op het gebied van watertechnologie. Dat kunnen en willen we verder uitbouwen. Zodat we in 2020 één van de drie wereldwijde centra voor watertechnologie zijn. Leeuwarden en Fryslân zijn dan dé Europese waterhub. Voor de toekomst is watertechnologie dus een kansrijke sector met een groeiverwachting voor de werkgelegenheid.Onze ambitie is dat deze sector in 2020 minimaal 2.000 kenniswerkers telt. Het afgeleide resultaat is een flinke toename van werkgelegenheid bij de toeleverende industrie en dienstverlening.”

Om daarna met een bijna haakse hoek rechtsaf te slaan: “De eerste stappen zijn gezet. Maar de ontwikkelingen gaan snel. En het gaat om een complexe omgeving. Een omgeving die verder reikt dan onze provincie. Ons speelveld is Europa. Daar liggen ook kansen voor beleidsmatige financiële ondersteuning van onze ambitie….” Het betoog gaat door vol superlatieven over de kracht en kansen van Wetsus, maar laat me vertwijfeld achter met de snoeiharde opvatting dat Wetsus z’n centen vooral elders moet vinden. We willen wel maximaal faciliteren en profiteren, maar weigeren zelf blijvend te investeren. Onvoorstelbaar!

Verzuipen? Nu niet en nooit!

Daarom beste @Sanderderouwe, beste leden van Provinciale Staten @provfryslan (naast de alerte @avine_ fokkens die al vragen heeft gesteld):

Kies ondubbelzinnig voor financiële ondersteuning van Wetsus. Laat Wetsus niet zakken! Kies voor de watertechnologiesector met al haar positieve effecten van een wereldwijd groeiende wetenschap, op de zelfs door u ruimschoots bejubelde werkgelegenheid in de regio, op toestroom van mensen en kennis naar Fryslân, op alle positieve effecten die de allesomvattende Watercampus heeft op Leeuwarden en Fryslân en het hele noorden. Wetsus laten verzuipen? Nu niet en nooit!

U heeft een verantwoordelijkheid en u heeft de middelen om anders te besluiten. Ik deel uw mening dat het goed is te kijken of en waar het financiële fundament breder kan. Maar alles begint bij de wil om keuzes maken en dat betekent niet eerst met veel bombarie watertechnologie op de kaart zetten om het daarna in financiële onzekerheid te laten bungelen.

Hier – in het met krimp kampende Fryslân en Noord- Nederland – ligt een enorme mogelijkheid voor verdere duurzame ontwikkeling van kennis, vakmanschap en werkgelegenheid op een wereldwijd leidend en aan belang groeiend thema. Zet daarom ondubbelzinnig in op borging van Wetsus en de Watercampus in Fryslân en verbreedt van daaruit de financiële kaders.

Wij zijn ons eigen fundament: kies voor onze toekomst, kies voor Wetsus!