Het einde is altijd een begin

Ik ben Niek ontmoet @Boer_Bart, jonge boer in Rotstergaast. Het is tijd om anders te boeren.

De strak geasfalteerde Schoterweg kronkelt zich door Rotstergaast en langs weilanden met links en rechts de boerenbedrijven van het Friese zuivelland. Ik ben op tijd voor m’n afspraak en neem de tijd te kijken wat het einde van de weg biedt voorbij het bord ‘doodlopende weg’, even verderop links. Fietsknooppunt 81 naast de voet- en fietsbrug over de Vierhuister Vaart, pal naast de kruising met de Tjonger. Genietend van de intense stilte, kijk en luister ik om me heen. Tijd is machtig mooi.

Dag, Ik ben Bart

Mijn afspraak doet monter de deur voor me open: Boer Bart. Boer met visie, overtuigingskracht in woord en daad. Ik interview hem voor ’t magazine van Noordz omdat hij finalist was voor de Jonge Ondernemersprijs en de Noordelijke Innovatie Award won. U leest ’t begin november #Noordz @ndcmediagroep.

Bart is begonnen in het traditionele melkveebedrijf van z’n familie, na 7 jaar gestopt omdat hij en z’n vrouw Rianne besloten dat het anders moest en kon. Ons huidige aan Sicco Mansholt ontsproten mondiaal geëxplodeerde landbouwverdienmodel is eindig. Boer Bart haalde de kennis van oude en bewezen beweidingsmethoden terug en vulde dat aan met inzichten van nu. Bart is voor mij ’n topper. Het lef om samen die landbouwkeuze te durven maken, wat ’n ongelooflijk goed verhaal. “We willen inspireren”, zegt hij als we met fotograaf Marcel de Jong naar z’n Jersey- koeien lopen en duurzame koeienstront zich rond m’n schoenen perst. Want hij is boer en ik de binnenstadsbewoner die op weg naar ’n echte boer vergeten is z’n laarzen in de auto te gooien.

Z’n boerenstudievrienden Jaring en Sierd zijn net als Bart en Rianne, jonge ambitieuze boeren die laten zien dat hun visie niet alleen duurzaam en lonend is, maar wij consumenten daardoor ongelooflijk lekkere, voedzame en hoogwaardige voedingsproducten kunnen verkrijgen en de bodem & de hele natuur daar blij van worden en blijven.

Laten zien dat het anders kan terwijl iedereen om je heen nog in de weg gelooft waarop we al tijden rijden. De geweldige ruimte ervaren die zich openbaart als je gelooft dat de weg slechts fysiek eindigt, maar nooit in je hoofd. Het is willen zien: het einde van de weg biedt altijd weer een begin, voor iets moois, iets nieuws en beters.

Ga naar Bart en lees z’n verhaal.

Maandag 10 oktober 2016; voet- en fietsbrug over de Broeresloot of Vierhuistervaart pal voor de kruising met De Tjonger

Maandag 10 oktober 2016; de voet- en fietsbrug over de Broeresloot of Vierhuistervaart, pal voor de kruising met De Tjonger.

Laat Wetsus niet verzuipen!

“Friesland is een land van melk en water. Friesland kent een rijke academische historie (…).Het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid werken steeds meer samen om innovatie te stimuleren en kansen te verzilveren. Zoals op het terrein van watertechnologie. In het Europese instituut Wetsus werken wetenschappers, bedrijven en overheden samen om technologische ontwikkelingen op het
terrein van water mogelijk te maken.”

Da’s makkelijk, citeren uit andermans tekst. Het komt uit de profielschets van onze nieuwe Commissaris van de Koning. Als ik dit lees zijn ‘we’ erg ingenomen met onze academische aanpak van watertechnologie en Wetsus. Nou, mooi dus niet, want in de krant meldt zich een ernstig verontruste Cees Buijsman van Wetsus die opdrogende geldbronnen voorziet. Ai, dacht ik, dat zal toch niet zo zijn? Fryslân zal de positie van @wetsus die met veel zorg en moeite is opgebouwd toch op z’n minst willen behouden?

Europese waterhub : kansrijk met groeiverwachting

Dat valt te bezien als ik de teksten lees over de ambities van provincie Fryslân in een stuk over Wetsus. Het begint goed: “Fryslân en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet voor niets is Fryslân de waterprovincie van Nederland. Inmiddels geldt dat ook voor watertechnologie. Fryslân heeft een top technologisch onderzoeksinstituut, een doorlopende leerlijn en een unieke infrastructuur voor innovaties. En bovenal groeit het aantal bedrijven. Daarmee ligt er een stevige basis voor een volwaardig cluster op het gebied van watertechnologie. Dat kunnen en willen we verder uitbouwen. Zodat we in 2020 één van de drie wereldwijde centra voor watertechnologie zijn. Leeuwarden en Fryslân zijn dan dé Europese waterhub. Voor de toekomst is watertechnologie dus een kansrijke sector met een groeiverwachting voor de werkgelegenheid.Onze ambitie is dat deze sector in 2020 minimaal 2.000 kenniswerkers telt. Het afgeleide resultaat is een flinke toename van werkgelegenheid bij de toeleverende industrie en dienstverlening.”

Om daarna met een bijna haakse hoek rechtsaf te slaan: “De eerste stappen zijn gezet. Maar de ontwikkelingen gaan snel. En het gaat om een complexe omgeving. Een omgeving die verder reikt dan onze provincie. Ons speelveld is Europa. Daar liggen ook kansen voor beleidsmatige financiële ondersteuning van onze ambitie….” Het betoog gaat door vol superlatieven over de kracht en kansen van Wetsus, maar laat me vertwijfeld achter met de snoeiharde opvatting dat Wetsus z’n centen vooral elders moet vinden. We willen wel maximaal faciliteren en profiteren, maar weigeren zelf blijvend te investeren. Onvoorstelbaar!

Verzuipen? Nu niet en nooit!

Daarom beste @Sanderderouwe, beste leden van Provinciale Staten @provfryslan (naast de alerte @avine_ fokkens die al vragen heeft gesteld):

Kies ondubbelzinnig voor financiële ondersteuning van Wetsus. Laat Wetsus niet zakken! Kies voor de watertechnologiesector met al haar positieve effecten van een wereldwijd groeiende wetenschap, op de zelfs door u ruimschoots bejubelde werkgelegenheid in de regio, op toestroom van mensen en kennis naar Fryslân, op alle positieve effecten die de allesomvattende Watercampus heeft op Leeuwarden en Fryslân en het hele noorden. Wetsus laten verzuipen? Nu niet en nooit!

U heeft een verantwoordelijkheid en u heeft de middelen om anders te besluiten. Ik deel uw mening dat het goed is te kijken of en waar het financiële fundament breder kan. Maar alles begint bij de wil om keuzes maken en dat betekent niet eerst met veel bombarie watertechnologie op de kaart zetten om het daarna in financiële onzekerheid te laten bungelen.

Hier – in het met krimp kampende Fryslân en Noord- Nederland – ligt een enorme mogelijkheid voor verdere duurzame ontwikkeling van kennis, vakmanschap en werkgelegenheid op een wereldwijd leidend en aan belang groeiend thema. Zet daarom ondubbelzinnig in op borging van Wetsus en de Watercampus in Fryslân en verbreedt van daaruit de financiële kaders.

Wij zijn ons eigen fundament: kies voor onze toekomst, kies voor Wetsus!

 

 

Wij zijn ons eigen fundament

Het Noorden ligt in de periferie, omdat Amsterdam e.o. nu eenmaal als centrum van Nederland wordt gezien. Houen zo, het is hier mooier, we hebben meer ruimte en meer rust. Mooier is subjectief, maar ik heb ruimte nodig om me wel te voelen en rust om te kunnen focussen, adem te halen en te genieten. En dat kan hier, gewoon in onze achtertuin. Als je een week op een bootje dwars door fijnmazigwaterkronkelend Friesland vaart zoals we laatst deden, is het leven – om met Remco Campert te spreken – vurrukkulluk.

Nationale Gasdicussie: meer van hetzelfde

Het voordeel van periferie is dat je iets meer je gang kunt gaan, tenzij je bodemschatten hebt die van Nationaal Belang zijn. Dan ben je voor ieder kabinet bruikbaar tot je door de bodem van het plofkip-verdienmodel zakt: het hele land heeft uit de overvolle Groningse ruif gesnaaid en nu het leed is geleden, lijkt niemand te (willen) weten hoe het verder moet. Wie in dat dossier anders denkt, heeft een vette kluif de wereld te overtuigen van andere opties dan de gebruikelijke tunnelvisiegedachten in de Nationale Gasdiscussie. Ik leg u ’n verfrissende gedachte voor die zo vergaand en tegelijk zo hoopvol is, dat het de moeite van bestuderen meer dan waard is. Bedacht in en voor het Noorden.

Wij zijn ons eigen fundament; we moeten het zelf doen, want een ander doet het niet voor ons. Als je wilt dat het anders en vooral beter gaat, moet je bij jezelf beginnen. Het mooie aan deze tijd is dat dat weer kan; solisten die geloven in eigen kunnen, zijn in staat de wereld te laten wankelen en van gedachten te doen veranderen.

De BioPet100- fles

In Emmen wordt hard gewerkt aan de productie van de allereerste volledige Bio PET- fles ter wereld, gemaakt uit 100 % biobased materiaal en geproduceerd zonder fossiele brandstoffen. Bedenkers, ontwikkellaars en makers komen uit Groningen en Emmen; met doorzettingsvermogen en veel kennis zetten ze een stap waarmee ze -bijvoorbeeld- Coca- Cola ver voor zijn. Het kost tijd, want als je de stap wilt zetten naar ‘duurzaam’ ben je er niet in twee weken. Syncom– directeur Ton Vries, een van de betrokken bedrijven naast Cumapol en BioBTX, streelt mijn hart als hij in interviews het belang benadrukt van regionale versterking van de Noordelijke economie. Als ‘start-up’ van de Rijks Universiteit Groningen in de jaren tachtig, is hij met z’n bedrijf wereldwijd werkzaam. Toch blijft hij benadrukken dat ‘we’ in het noorden meer kunnen en moeten doen om ons eigen fundament te verstevigen.

“Zelf laten kiezen”

In Gorredijk is slangklemmenfabrikant MPC Industries aanjager van het idee dat mits je het slim aanpakt, productie gerust weer terug kan van oost naar west: thuis best. Daarnaast zet het bedrijf van Kris Tirry indrukwekkende stappen naar democratisering van het bedrijf onder het motto “kijk naar de mens en laat hem zelf kiezen.” Andere tijden vragen om een andere aanpak om duurzaam de toekomst tegemoet te kunnen gaan.

Uit je comfortzone

Overtuiging, kennis, vakmanschap en de wil het goed te doen. Soms begint het bij het een, soms bij het ander. Mensen met wilskracht, passie en overtuiging, de afgelopen paar jaar heb ik er in Drenthe, Groningen en Friesland veel leren kennen. Wat ik waardeer is de houding dat het in jezelf zit om verder te willen komen. Of je uit je comfortzone moet stappen, je een paar jaar lang de tong tussen je lippen vandaan moet lullen, je ergste desillusie opzij moet zetten om een stap naar voren te zetten, gewoon een briljant idee hebt dat je wilt uitvoeren ; wij zijn aan zelf zet om onze  toekomst vorm te geven. Jij, ik en de buren. want als wij het niet doen….doet niemand anders het.

Dit is het uitgangspunt van m’n nieuwe blog. Geen jaren zestig- interpretatie, gewoon kijken naar waar we staan en hoe we het beste weer verder kunnen; al doende hebben we geleerd. Verbinding, openheid, individuele en collectieve verantwoordelijkheid voor onszelf en onze eigen omgeving. In Emmen, Coevorden, Wehe den Hoorn, Rodeschool, Reduzum of Leeuwarden: het Noorden is zelf aan zet: u, ik en wij.