Bauke en Jacob van It Moaiste fan Fryslân missen de boot

Architecten Bauke Tuinstra en Jacob Borren van It Moaiste fan Fryslân verdienen een pluim omdat ze ons aan het denken hebben gezet over Friesland en toch missen zij de boot. Een goed initiatief verdient een puike aanvulling. Dus beste Bauke en Jacob, beste juryleden Jannewietske, Claudy, Cilly, Jan en Sandra,

We leven, wonen, werken in de mooiste en meest waterrijke provincie van ons land. We dromen water, we hebben water omarmd en opnieuw uitgevonden. Steden, dorpen en gemeenschappen zijn ontstaan aan en dankzij water omdat het de verbinding vormde voor mens, dier en goederen. Er is vrijwel geen spoortje provincie waar het water niet haar sporen heeft nagelaten, landschappen heeft gevormd en ons, bewoners heeft beïnvloed.

Watertechnologie en Woudagemaal

Van het voormalige zilte nat van de aloude Middelsee tot meanderende sloten en wateren die we in de loop der eeuwen hebben rechtgetrokken omdat dat we meenden dat het de vooruitgang was, dat water heeft u benoemd en in uw selectie gewaardeerd en da’s mooi om te zien. We zijn de provincie met ’s lands meeste gemalen, duizend in getal en we hebben water tot technologie en economische pijler gevormd en met het Leeuwarder Centre of Expertise Water Technology met onder andere Wetsus en Wateralliantie water tot thema van nieuwe internationaal te vermarkten kennis gemaakt.

Iconisch verheft zich onderwijl het Woudagemaal aan de oevers van het IJsselmeer bij Lemmer. Aangedreven door oude vertrouwde technologie van machtig stoom ons reddend als het water ons, onze voeten en onze landbouw te dol wordt en geflankeerd door een architectonisch fraai vormgegeven bezoekerscentrum waarmee dit Unesco Werelderfgoed en het verhaal van onze Friese watergeschiedenis prachtig tot z’n recht komt en dus had minstens dit gemaal ook in uw selectie moeten staan.

Bevroren water en beurtvaart

U en wij bewieroken de Elf Steden, die slechts de befaamde elf zijn als het verbindende water bevriest en schaatsende bikkels in alle vroegte starten om ons en de rest van Nederland haar mooiste schaatsevenement te schenken. En als het water dan weer ontdooid en het seizoen daar is, gaan we varen, zeilen, suppen, roeien, kanoën, met bootjes op vakantie en genieten we (sloep)varend van steeds meer en mooiere routes langs de fraaiste, oudste en natuurlijke landschappen en monumentale en hypermoderne gebouwen aan ’t water. Die rijke watersporttraditie van pleziervaart raakt natuurlijk direct die andere exponent van beeldbepalend voor waterrijk Friesland en Friese historie en cultuur, de oude beurtvaart, de visserij en ander noest en zwaar leven en werk op en over water en dan mag ik in deze adem gerust ook het skûtsjesilen noemen.

Of het professioneel is en was of voor het plezier, alles dat het begrip boot is, bracht in de voorbije eeuwen een rijke cultuur van ontwerpen, bouwen en varen in Friesland dat zich zo mooi manifesteert aan het water. Niet voor niets is ook nog eens juist hier het fenomeen zeilschool tot ongekende hoogten gestegen, waardoor wij generaties Nederlanders leerden zeilen, die daarmee ambassadeurs van onze provincie werden. Alles bij elkaar vormt alles dat vaart een zeer diverse, omvangrijke pijler onder onze Friese historie, onze cultuur en onze economie met veel lokale kennis en werkgelegenheid en internationale uitstraling en vermaardheid.

De boot missen, is ‘m ontkennen

Dus waarom, beste bedenkers en juryleden, mist uitgerekend u de boot? Waarom heeft u niet voorgesteld dat het Moaiste fan Fryslân op z’n minst vertegenwoordigd had moeten zijn in een (type) schip, een jacht, een boot, als metafoor voor alles dat zij vertegenwoordigt? Of dat ’n skûtsje moet zijn, een Lemster aak, Zestienkwadraat, tjotter of het Statenjacht, ik had met waardering uw keuzes kunnen billijken, wetende dat kiezen wreed kan voelen.

Bied de ruimte om het object ‘boot’ toe te voegen aan uw lijst, want zelfs als toevoeging of suggestie naar ons heb ik het niet kunnen ontwaren. Laat LF2018 naast alles ook een watercultureel jaar zijn waarin schepen, boten en jachten, hun betekenis, herkomst en toekomst voor Friesland als vanzelfsprekend niet ontbreken!

Laat weten welke boot u mist:

Tjotter van Holtrop van der Zee, Joure

De tjotter Albert en Nelly, in 1891 gebouwd door Eeltje Holtrop van der Zee in Joure.

 

 

Sam Westra blijft in Groene Ster

Het is een heuglijke dag voor Sam Westra, voor z’n kudde en z’n honden. Hij blijft aan het werk als schaapsherder in de Groene Ster, vandaag is hij weer aan het werk!

Na lang overleg met collega Diederik Sleurink uit Heerenveen, die de zwaar bekritiseerde aanbesteding van de gemeente Leeuwarden won, zijn de mannen het eens geworden over samenwerking. Sleurink wordt hoofdaannemer, Westra onderaannemer; Sleurink gaat aan de slag in Zuiderburen, Westra blijft in de Groene Ster. Sam Westra blijft werken zoals hij deed en zoals velen hem kennen met z’n honden en de kudde.

Vanmiddag om 15.00 uur is er een persconferentie in de Groene Ster, waarbij ook wethouder Douwstra en Diederik Sleurink aanwezig zijn. Het actiecomité Pro- Sam laat weten behoorlijk tevreden te zijn met het resultaat en de steun van de gemeenschap, pers en gemeenteraad. ,,Het moest van ver komen”, schrijft frontman Ben van Remmelden. ,,Het resultaat is bevochten.”

En nu nog even wachten op de uitkomst van het nadere onderzoek van de gemeente hoe zij na deze treurige zaak verder gaat met aanbesteden…

 

Help de binnenstad! We zijn het allemaal…

Vanavond houdt Wijkpanel Binnenstad een Bewonersconferentie, omdat ze wil weten hoe bewoners de binnenstad beleven. Ik kan er niet bij zijn, dus maak ik als ondernemend binnenstadsbewoner mijn bijdrage alvast openbaar. Want de binnenstad, dat zijn wij allemaal. Hulp is dringend gewenst. 

Leeuwarden heeft een aantrekkelijke binnenstad. Veel mensen die hier voor ’t eerst komen, zie de Tadema- tentoonstelling, zijn verbaasd en aangenaam verrast: een fijne constatering en een waardevol, belangrijk uitgangspunt voor beter beleid, uitvoering en handhaving.

Veel mensen willen iets met en van onze binnenstad. Als bewoner, consument, genieter van terrassen, ouder die ’n kind naar school brengt, ondernemer in welke vorm dan ook, uitbater, pandeigenaar, student, festivalorganisator- of bezoeker, toerist, leverancier, pakketbezorger, coffeeshopbezoeker. Iedereen heeft z’n belang en vindt dat zijn (wisselende) belang prioriteit moet hebben op de paar vierkante meter die het dorpshart Leeuwarden groot is.

De druk op sommige straten is groot

Ik woon, werk en leef er middenin, bewust en met veel plezier. Ik volg de spanning tussen prioriteiten en de spagaat van bestuurders die hun belang hebben om Leeuwarden beter, mooier en bewuster te maken. En dat doen ze met verve, het mag gezegd.

Waarom deze oproep? Omdat ik vind dat er zaken mis zijn en niet goed worden aangepakt. De druk op bepaalde straten is deels heel fors, of het nu de Bagijnestraat is, Willemskade tussen Beurs en Prins Hendrikbrug of andere plekken. Met hoge snelheid rondscheurende auto’s en scooters, soms gepaard met dreunende muziek, asociaal geparkeerde auto’s, vernielingen, machtsvertoon, drugshandel- en bijbehorende criminaliteit: sociale, verkeers- en parkeeroverlast. Het is zichtbaar, voelbaar en hoorbaar.

We redden het zo niet

Naar mijn overtuiging en ondanks initiatieven en inspanningen wordt het niet beter, omdat wij geen consistent handhaver willen zijn en het probleem omvangrijk is. Toch zijn er veel positieve redenen om meer, sneller en effectief in te grijpen. Omdat er veel belangstelling is voor goed wonen in de binnenstad, omdat meer inwoners meer en vaker willen genieten van alles dat de binnenstad biedt, omdat ondernemende mensen prachtige plannen hebben, omdat meer mensen Leeuwarden willen ontdekken en hier naar toe komen. Maar we komen er niet met bordjes 30- kilometer aan de rand van de binnenstad en een enkele handhaver of politieagent in de auto of op straat, hoe jammer ik dat ook vind.

Gemeenteraad, keer het tij

Ik doe daarom een beroep op met name de gemeenteraad om  een ieder die de binnenstad lief is, er trots op is, er wil wonen, wil verblijven en er geld verdient, te helpen met betere en concrete oplossingen. Oplossingen komen voort uit visie, gestoeld op kennis en inzicht. Denk mee, doe mee. Zoals het nu gaat, gaat het niet goed.

Wij hebben u, gemeenteraad, nodig het tij te keren en niet alles maar te hoeven accepteren. Laten we het doen omdat het om onze binnenstad gaat waar kwaliteit mag en hoort te tellen. Laten we het snel doen, zodat we daar zelf heel veel plezier en profijt van gaan hebben. Net als inderdaad, de bezoekers van onze Culturele Hoofdstad waar we graag zo trots op willen en kunnen zijn.

 

 

Sam Westra en de spagaatmannen

De motie van D66 en FNP in de Leeuwarder gemeenteraad van gisteravond 6 maart heeft het niet gehaald. Geen intrekking van de aanbesteding, de kans dat Sam Westra de Groene Ster- schaapherder blijft, lijkt verder weg dan ooit. Toch vertrouwt de meerderheid van de raad erop dat wethouder Douwstra zich maximaal inspant om binnen veertien dagen met een voor alle partijen goede oplossing te komen. 

De meeste politieke fracties zijn het met elkaar eens dat aanbesteding van levende have niet de bedoeling kan zijn. Er komt bij dat al een paar jaar bekend is dat van dergelijke aanbestedingen vooral de kleine zelfstandige schaapsherder in Nederland de dupe is en dus komt het College daar in mei met een notitie over. Dat het daarna anders en waarschijnlijk beter zal worden, is aannemelijk.

Als je het daarover al eens bent en als je begrijpt dat er maatschappelijk onrust is over gevoerd beleid & besluit, waarom grijp je dan nu niet in bij deze (nog niet afgeronde) aanbesteding? Omdat als je dat doet, je tegenstanders meteen tekeer gaan over “het veranderen van spelregels tijdens het spel.” Die verandering betekent voor raadsleden en bestuurders in kwestie een flinke portie onzekerheid, twijfels blootgeven is lastig.

Volle bak

Twee partijen geven hun twijfel en begrip voor maatschappelijk onbehagen bij monde van D66 voorvrouw Hilde Tjeerdema vorm in een heldere, standvastige motie met dito argumenten. Tegenstanders zien geen schapen maar beren en vinden het geen goed plan, want ‘we’ lopen het risico van claims en het komt Sam Westra niet ten goede. Nee, spelregels mogen niet worden veranderd, hoor ik uit onder meer de CDA- raadsliedenhoek, want de overheid moet betrouwbaar zijn…Dan is er in ons politieke bestel nog iets als het coalitiebelang. Wanneer gaat welke partij binnen de coalitie op welk moment en in welke kwestie meer of minder druk uitoefenen op een eigen of andere wethouder in ‘jouw’ college, hoe zwaar weegt wat?

In het debat gisteravond speelde het allemaal. De meerderheid lijkt het met elkaar eens, maar gaat niet zover dat ze de motie van D66 en FNP steunt, dat is te link. Die meerderheid vertrouwt er op dat wethouder Douwstra zich tot het maximale inspant om binnen 14 dagen een oplossing te hebben waar iedereen blij van wordt. Gehoor geven aan de maatschappelijke geuite ‘fout’ is een stap te ver en wat die Douwstra- oplossing dan uiteindelijk kost of mag kosten, daar ben ik benieuwd naar, want die vraag lag nog niet op tafel.

Ik zit er bij en luister. Vooraf in de Oranjezaal waar vijftig man en vooral vrouw zich verzameld hebben om hun steun te betuigen aan Sam Westra. Er zijn een paar raadsleden en wethouder in kwestie Friso-CDA-Douwstra luistert toe, geflankeerd door college- wethouder Andries-PvdA- Ekhart. Ik vraag Sam Westra hoe het met hem is. ,,Het gaat wel hoor”, zegt hij. Ik luister naar Ben van Remmelden, coördinator van de groep Pro Sam. Z’n woorden integere overheid, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid blijven hangen in deze klassieke zaal. Daarna volg ik het debat vanaf de politieke tribune. Volle bak, leeft de democratie?

Pijn in je kruis

Ik word in het debat blij van de woorden van Hilde Tjeerdema die aangeeft dat het voor haar fractie en de FNP van Lyda Veldstra genoeg is geweest, er voldoende reden is de rug te rechten en te luisteren naar maatschappelijk onbegrip en onbehagen. Ik knars met m’n tanden als ik Klaas-PvdA-Zwart hoor zeggen wat ik al dacht, hij en z’n fractie zullen de motie niet steunen. Hij doet tot twee keer toe een zwaar aangezet beroep op ‘een maximale inspanning’ van de wethouder. Ik wil een paar keer de interruptiemicrofoon grijpen om iets toe te voegen, maar dat hoort niet binnen de spelregels van de lokale democratie. Ik voel coalitiebelang in de lucht hangen. Na een paar jaar met enige regelmaat mee doen in dit gemeentelijke politieke krachtenveld, begin ik de spagaat bij menigeen te herkennen. Hoeveel pijn wil jij in je kruis?

Koffie na het debat. Ik kijk van een afstandje naar Sam Westra, hij bewaart overzicht en kalmte, de rust van de schaapherder die 365 dagen per jaar met z’n vak en z’n schapen in de weer is. Het onbehagen bij menig toehoorder is er niet minder op geworden, er klinken strijdbare woorden. Asing Waldhaus van de Leeuwarder Courant luistert even mee. ,,Jullie komen er niet helemaal uit vanavond he?” Nee, beaam ik, ‘we’ komen er niet uit.

Spagaatmannen

,,Alles wordt steeds meer juridisch”, baalt Piet van der Wal in de hal. De PAL- Groenlinkser heeft in dit dossier het woord gelaten aan collega Jan Atze Nicolai, maar de diepgaande discussie over de Stienserstraat (‘hebben we ooit de intentie gehad een woonhuis in een woonwijk op te offeren aan een garage’) zit hem nog steeds dwars, om nog te zwijgen van dossier Stationsstraat, waar de bedenkingen van de raad (niet tegen bebouwing, wel tegen de omvang van het gebouw op die plek) de gemeente op een dreigende claim komt te staan van de projectontwikkelaar. Hoeveel democratie resteert als je ieder debat bezwaart met al dan niet terechte claims? Over claims gesproken: is de claim van landschapsbeheerder Wylde Weide, zoals verondersteld in het debat, wel aan de orde zolang de gunning nog niet definitief is? Ik hoor er verschillende meningen over. Naast meningen hoor ik verzuchtingen om me heen van raadsleden, ze lijken het zwaar te hebben of hebben het zwaar. Spagaatmannen.

Mijn gevoel is opgerekt, want ik kan amper geloven dat ‘het wel goed komt’. Is Douwstra, de wethouder die het in z’n maag gesplitst kreeg van z’n politieke voorganger Thea Koster, zo empathisch, luisterend en zorgvuldig wegend dat hij binnen veertien dagen een voor ieder goed voelende en werkbare oplossing heeft? Of wordt het zoals ChristenUnie’s Frits Rijpma naar Sam Westra stelde, “je knopen tellen?”

Een goede herder

De opmerking van Douwstra dat “we in 2010 deze aanbesteding ook hebben gedaan die de Groene Oase (lees Westra) heeft gewonnen, maar dat hoor ik nu niet”, komt natuurlijk niet lekker over. Want dat is net waar ’t over gaat: tijden veranderen, de maatschappij en wij zijn zeven jaar verder en het is een kwaliteit om dat als bestuurder haarfijn aan te voelen, uit te leggen en ons (wij stemmers) mee te nemen in jouw overwegingen. De tijd dat we als makke schapen achter de herder aanliepen is echt voorbij. Want het vertrouwen in ‘de overheid’ is te vaak geschonden, integriteit is verbleekt, overwegingen te vaak onzorgvuldig gebleken en steeds meer mensen vinden dat bestuurders te weinig rekening hielden en houden met menselijke maat & publieke zaak.

Gezocht: een goede herder.

 

 

Update: Sam Westra- debat is om 19.30 uur

Het debat over ‘Natuurlijke begrazing / Sam Westra’ in de Leeuwarder gemeenteraad vanavond, begint om 19.30 uur in plaats van de eerder genoemde 21.00 uur. Er is een motie aangekondigd, dus de spanning stijgt. Vanaf 19.00 uur is de Oranjezaal van het stadhuis open voor belangstellenden en aansluitend begint om 19.30 uur het debat in de raadszaal. Tot vanavond!

6 Maart: steunt de gemeenteraad Sam Westra?

Vanavond 6 maart geeft de gemeenteraad haar mening over de aanbesteding Natuurlijke Begrazing, Sam Westra en de begrazing in de Groene Ster staan centraal. Er is veel gepraat, duizenden mensen hebben hun ongenoegen geuit, Lutz Jacobi trok op haar laatste werkdag in de Tweede Kamer aan de bel van de staatssecretaris: “Stop het aanbesteden van de kleine schaapskuddes”. Inzet van het debat: welke fracties en gemeenteraadsleden steunen Sam Westra? 

Om een lang verhaal kort te maken, verwijs ik u graag naar het overzicht dat de actiegroep rond Sam Westra heeft opgesteld. Democratie begint bij betrokkenheid, van mij, van u, van ons, dus wilt u Sam Westra steunen, kom dan luisteren en kijken hoe gemeenteraad en College met elkaar het gesprek aan gaan om 21.00 uur. Hiermee kunt u zich inlezen.

Wilt u ook nog even weten hoe de gemeente Leeuwarden de natuurlijke begrazing heeft aanbesteed, dan leest u dat hier: MV Onderhands Begeleidend Schrijven (definitief).

Woensdag 8 februari: uitwerking vonnis Sam Westra – gemeente Leeuwarden

Morgen, woensdag 8 februari 2017, zal de rechter naar buiten komen met de uitwerking van het (voorlopige) vonnis van afgelopen week in de zaak van de Leeuwarder schaapsherder Sam Westra versus gemeente Leeuwarden. We zijn benieuwd.

Om het collectieve geheugen even op te frissen, de serie Sam Westra op Ik ben Niek tot nu toe:

http://niekdonker.nl/2017/01/17/sam-westra-weg-door-digitale-aanbesteding-het-leven-is-keuzes-maken/

http://niekdonker.nl/2017/01/24/de-politiek-en-de-schaapsherder-wie-beantwoordt-wanneer-de-vragen/

http://niekdonker.nl/2017/01/27/de-hoop-is-vervlogen-schaapsherder-sam-westra-weg/

http://niekdonker.nl/2017/01/31/hakken-en-hoeven-in-t-zand-schaap-en-mens-duur-betaald/

http://niekdonker.nl/2017/02/02/social-media-expert-annex-schaapsherder-gevraagd-mv/

http://niekdonker.nl/2017/02/02/terug-naar-de-menselijke-maat-sam-westra-wint-kort-geding/

http://niekdonker.nl/2017/02/04/voor-sam-westra-de-geitenhoeder-van-alicante/

En geef ik nog even het adres voor ’t gedrukte kleinood van De Hynsteblom met ’t gedicht van Willem Abma voor Sam Westra:  http://drukwerkindemarge.org/drukker/hynsteblom/

 

Voor Sam Westra: de geitenhoeder van Alicante

Een gewoon en geruststellend straatbeeld in ’t Spaanse Alicante. In de serie Sam Westra, schaapsherder te Leeuwarden, mag de internationale context en bredere betekenis niet ontbreken. Stilstaan bij mens en dier en de betekenis voor onze omgeving. Zoals ’t is en kan zijn, dichtbij en vertrouwd; wat goed is, mag je gerust in ere houden.

De geitenhoeder van Alicante, Spanje. Foto van Bert de Vries uut Tolbert, zaterdagochtend 6 februari 2017. Met de groeten aan Sam Westra…

Terug naar de menselijke maat: Sam Westra wint kort geding

Sam Westra wint het kort geding tegen de gemeente, de uitspraak staat onder aan dit blog. Dat vind ik geweldig voor hem en z’n schapen en voor iedereen die vindt en vond dat het anders had gekund. En wat minstens zo belangrijk is: het is een fors signaal naar de gemeente om anders om te gaan met mensen en processen. Nu het vervolg: hoe gaan gemeente en gemeenteraad om met deze tik op de vingers van de rechter?

Vanochtend heb ik het boekje Us skieppehoeder fan de Griene Stjer met het gedicht van Willem Abma gekocht. ’n Prachtig gebundeld kleinood, de hulde van de dichtende mens aan de schaapherderende mens. En…een collectorsitem inmiddels, want in het colofon ging maker Karel Gildemacher er nog vanuit dat Sam Westra niet langer schaapsherder zou mogen zijn. En dat zou met de uitspraak van de rechter wel eens heel anders kunnen lopen….

De beslissing van de voorzieningenrechter: (samengevat):
5.1. verbiedt de gemeente om op basis van de thans voorliggende voorlopige
gunningsbeslissing over te gaan tot gunning van de onderhavige opdracht begrazing door schapen in de gemeente Leeuwarden en om op basis hiervan enige overeenkomst te sluiten;
5.2. gebiedt de gemeente, voor zover zij voormelde opdracht nog wenst te gunnen, om tot een herbeoordeling over te gaan van alle inschrijvingen en op basis van deze herbeoordeling opnieuw tot een voorlopige gunningsbeslissing te komen, met inachtneming van hetgeen in de uitwerking van dit vonnis zal worden overwogen;
5.3. veroordeelt de gemeente in de proceskosten;
5.4. veroordeelt de gemeente in de na dit vonnis ontstane kosten van Westra.

Wordt vervolgd!